Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

http://mo-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000090964%2F01

 

Link do postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=16854958

 

Link do ogłoszenia o zamówieniu:

http://mo-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000085771%2F01