Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do platformy miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2956c6c3-eb05-459c-9005-73033fbdb093

 

Link do ogłoszenia o zamówieniu

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005464%2F01

 

Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000006096%2F01

Załączniki