Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu