Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie podkarpackim i w Polsce

Sytuacja epidemiologiczna  zakażeń HIV i zachorowań na AIDS
w województwie podkarpackim i w Polsce     

 

W województwie podkarpackim  od wdrożenia badań w roku 1985 do  31  grudnia 2018 r.  odnotowano ogółem 437 zakażeń HIV.

Zakażenia  HIV stwierdzono u:

  • 341 mężczyzn,
  • 84 kobiet,
  • 5 dzieci do lat 15-tu,
  • 7 osób bez podanych danych.

Ogółem na  terenie województwa podkarpackiego odnotowano 82 zachorowania  na  AIDS38 chorych zmarło.

W Polsce  od  wdrożenia  badań w 1985 roku do 31  października 2018 r.  stwierdzono zakażenie HIV u 23 656 osób, wśród    których    było  co     najmniej
6 369 zakażonych w związku  z używaniem narkotyków, 1 821 poprzez kontakty heteroseksualne oraz 3 720 poprzez kontakty seksualne pomiędzy   mężczyznami.
Ogółem w Polsce odnotowano 3 657 zachorowań  na AIDS; 1 408 chorych zmarło.

 

 

 

Załączniki