Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2022.

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu 

na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.)

ZAPRASZA

podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej

 

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń,  w okresie od 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r.

Załączniki