Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

W dniu 29 października br. Dyrektor Szpitala podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinansowanie projektuTermomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem zadania, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Polegać ona będzie na głębokiej modernizacji budynków ochrony zdrowia wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. Termomodernizacji zostaną poddane trzy budynki:

  • Pawilon łóżkowy F2 (wieżowiec), w którym zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia oraz na południowej elewacji budynku zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna;

  • Pawilon administracji Szpitala „C”, w którym zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, a także przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędną LED;

  • Pawilon techniczny „K”, w którym mieści się zaplecze techniczne Szpitala oraz funkcjonuje Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W ramach termomodernizacji, zostaną ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach budynku, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, przeprowadzona będzie modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników, modernizacja instalacji wody ciepłej, a także modernizacja oświetlenia.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2021 r. Wartość ogółem zadania wynosi 6.283.397,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRP wyniesie 5.339.188,20 zł.

Realizacja projektu przyniesie rezultaty w postaci oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.