Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

ZAPRASZA
podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych
i innych osób uprawnionych do świadczeń, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

Załączniki