Termomodernizacja budynków F2, C i K

Termomodernizacja budynków F2, C i K

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca budowy Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i […]

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Wizyta członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka

Dnia 21.05.2019 roku Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne, odwiedził Nasz szpital by sprawdzić postęp prac związanych z budową Ośrodka Radioterapii, oraz termomodernizacją budynków F2, C i K. Po zapoznaniu się z stanem realizacji projektów została zorganizowana konferencja prasowa.