Dostawa odzieży i obuwia medycznego dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu