Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sterylizatorów GETINGE użytkowanych przez Centralną Sterylizację Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sterylizatorów GETINGE użytkowanych przez Centralną Sterylizację Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sterylizatorów GETINGE użytkowanych przez Centralną Sterylizację Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki zał. 1 – formularz oferty (26 kB) 31.10.2019Zał. nr 3 do zaproszenia – Formularz cenowy (11 kB) 31.10.2019Zał.2 – projekt umowy (110 kB) 31.10.2019Załącznik 4 – oświadczenie […]

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (91 kB) 17.10.2019SIWZ (317 kB) 17.10.2019Zał. 6 SIWZ – Projekt umowy (103 kB) 17.10.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 17.10.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (24 kB) 17.10.2019Zał.3 SIWZ – Ośw. wykluczenie (29 kB) […]

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (94 kB) 07.10.2019SIWZ (163 kB) 07.10.2019Zał. 2 SIWZ – Formularz cenowy (27 kB) 07.10.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (29 kB) 07.10.2019Zał.3 SIWZ – Ośw. wykluczenie (29 kB) 07.10.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. warunki (31 kB) 07.10.2019Zał.5 SIWZ – Ośw. dot. grupy kapit. (31 kB) 07.10.2019Zał.6 SIWZ – Projekt […]

Dostaw nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla  Wojewódzkiego  Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostaw nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostaw nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu (145 kB) 04.10.2019SIWZ (173 kB) 04.10.2019Zał.1 SIWZ – Formularz oferty (30 kB) 04.10.2019Zał.2 SIWZ – Formularz cenowy (46 kB) 04.10.2019Zał.3 SIWZ – Ośw.dot. wykluczenia (19 kB) 04.10.2019Zał.4 SIWZ – Ośw. […]

Wykonanie analiz technicznych powykonawczych dla zadania ”Roboty budowlane,termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

Wykonanie analiz technicznych powykonawczych dla zadania ”Roboty budowlane,termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (796 kB) 14.10.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (796 kB) 14.10.20191. Branża Budowlana (36 MB) 03.10.20192. Branża Sanitarna (2 MB) 03.10.20193. Branża elektryczna (40 MB) 03.10.2019Budynek F2 – Audyt energetyczny – LIPIEC (2 MB) 03.10.2019Budynek K -Audyt energetyczny LIPIEC (2 MB) 03.10.2019Pawilon C – Audyt energetyczny […]

Zakup sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w postaci centrali monitorującej w ilości 2 szt.i monitora kardiologicznego w ilości 8 szt.

Zakup sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w postaci centrali monitorującej w ilości 2 szt.i monitora kardiologicznego w ilości 8 szt.

Order by Data Nazwa Załączniki Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dn. 04.10.2019 r. (2 MB) 04.10.2019Zał.2 SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym – zm. dn. 04.10.2019 r. (32 kB) 04.10.2019Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dn. 07.10.2019 r. (2 MB) 07.10.2019Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (62 kB) 07.10.2019Informacja z otwarcia […]

Dostawa  owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (512 kB) 09.10.2019Załącznik nr 1 – Formularz oferty (26 kB) 20.09.2019Załącznik nr 2 – projekt umowy (90 kB) 20.09.2019załącznik nr 3 – Formularz cenowy (18 kB) 20.09.2019Załącznik nr 5 do zaproszenia (21 kB) 20.09.2019Zaproszenie do złożenia oferty 2 (2 MB) 20.09.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 […]

Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych do zestawu laparoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych do zestawu laparoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych do zestawu laparoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (419 kB) 08.10.2019Zał. – 2 projekt umowy (73 kB) 19.09.2019Zał. 1 – formularz oferty (29 kB) 19.09.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 19.09.2019Załącznik nr 3 – Formularz cenowy […]

Dostawa plynów i materiałów zużyawlanych do terapii nerkozastępczej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa plynów i materiałów zużyawlanych do terapii nerkozastępczej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa plynów i materiałów zużyawlanych do terapii nerkozastępczej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Zał. 1 – formularz oferty (30 kB) 13.09.2019Zał.2 – Projekt umowy (107 kB) 13.09.2019Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 13.09.2019Załącznik nr 3 – Formularz cernowy (21 kB) 13.09.2019Zaproszenie do złożenia oferty (2 […]

Dostawa  owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa  owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Order by Data Nazwa Załączniki Załącznik 4 – oświadczenie (28 kB) 10.09.2019Załącznik nr 1 – Formularz oferty (26 kB) 10.09.2019Załącznik nr 2 – projekt umowy (90 kB) 10.09.2019załącznik nr 3 – Formularz cenowy (18 kB) 10.09.2019Załącznik nr 5 do zaproszenia (21 […]