Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii ” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

Data publikacji:22 listopada 2017 Data modyfikacji:16 lutego 2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule, zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania ” Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2″

 

Załączniki