Szpital zatrudni Kierownika Działu Kadr i Płac

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zatrudni na stanowisko:

Kierownik Działu Kadr i Płac

 

Główne obowiązki:

 1. Kierowanie i organizowanie pracy zespołu Działu kadr i płac.
 2. Przygotowywanie wniosków, pism i dokumentów dotyczących spraw pracowniczych Szpitala.
 3. Kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 4. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia,
 5. Prowadzenie i opiniowanie także pod względem formalno-prawnym (osobiście lub w porozumieniu z Kancelarią Radcy Prawnego) spraw pracowniczych Szpitala.
 6. Merytoryczne wsparcie zespołu i kadry zarządzającej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad: a) właściwym prowadzeniem dokumentacji kadrowo – płacowej, b) prawidłową realizacją obowiązków płatnika, c) opracowaniem materiałów statystycznych i innych informacji dotyczących spraw pracowniczych, d) wydatkowaniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, e) prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowo-płacowych.
 8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala m.in. w zakresie: a) poprawy warunków bhp -z Inspektorem BHP i z Poradnią Medycyny Pracy, b) regulaminów : pracy, wynagradzania, premiowania, świadczeń socjalnych.
 9. Bieżąca analiza, inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu usprawnianie procesów, kadrowo-płacowych, systemów wynagradzania i motywowania.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo).
 2. Minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac – warunek konieczny.
 3. Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – warunek konieczny.
 4. Doświadczenie w pracy w placówce medycznej – mile widziane.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem – mile widziane.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Dokładność i odpowiedzialność.
 10. Umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne.
 11. Dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Praca w stabilnej organizacji, w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@szpitaltbg.pl.