Szpital zatrudni Kierownika Działu Kadr i Płac

Szpital zatrudni Kierownika Działu Kadr i Płac

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zatrudni na stanowisko: Kierownik Działu Kadr i Płac   Główne obowiązki: Kierowanie i organizowanie pracy zespołu Działu kadr i płac. Przygotowywanie wniosków, pism i dokumentów dotyczących spraw pracowniczych Szpitala. Kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy, […]

Szpital zatrudni na stanowisko: Pielęgniarka epidemiologiczna

Szpital zatrudni na stanowisko: Pielęgniarka epidemiologiczna

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zatrudni na stanowisko: Pielęgniarka epidemiologiczna   Zakres obowiązków: Nadzór nad przestrzeganiem procedur mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych. Współpraca z pracownia bakteriologiczną w zakresie przestrzegania procedur izolacyjnych. Nadzór i monitoring stanu sanitarno-epidemiologicznego Szpitala. Stosowanie schematów kontroli zakażeń szpitalnych. Współpraca z pielęgniarkami i łącznikowymi w […]