Doposażenie stacji planowania – rozbudowa wykorzystywanego systemu planowania leczenia o specjalistyczne oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania)

Link do postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=57166095