Dobre wiadomości – nowy mammograf i dofinansowanie na modernizację i doposażenie SOR.

Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu otrzymał 14,8 mln zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze środków Funduszu Medycznego. Inwestycja będzie realizowana w 2024 i 2025 roku i obejmie modernizację infrastruktury budowlanej, uzupełnienie i odnowienie wyeksploatowanej bazy sprzętowej SOR-u oraz zakup nowoczesnego USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Modernizacja obejmie wszystkie obszary SOR – oddział zostanie generalnie przebudowany i doposażony, zmieni się ułożenie pomieszczeń, co pozwoli na lepszą organizację pracy, sprawny i bezpieczny przepływ pacjenta. W obszarze SOR-u swoją nową siedzibę będzie mieć Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, zostanie utworzone stanowisko dekontaminacji i gabinety do przeprowadzania segregacji medycznej. Szpital w 2024 roku wybuduje też lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które według nowych przepisów do końca przyszłego roku musi posiadać każdy szpital prowadzący SOR. Na to zadanie została już przygotowana dokumentacja, a finansowanie inwestycji planuje się także z Funduszu Medycznego w ramach odrębnego konkursu, na którego ogłoszenie jest oczekiwane. Szacowany koszt zadania to ok. 2,5 mln zł.

Symboliczny czek na dofinansowanie modernizacji SORu Kierownikowi Oddziału lek. Markowi Wasiucie wręczył poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.
– Zaangażowanie środków w tym konkursie zostało zwiększone aż dwukrotnie – z 750 mln do 1,5 mld dzięki czemu Ministerstwo Zdrowia mogło przekazać to wsparcie aż 152 szpitalom w Polsce. Potrzeby inwestycyjne szpitali w kluczowych obszarach są priorytetowe. Najważniejsze w tym działaniu jest ulepszanie organizacji pracy SORów przez doposażanie w sprzęt i ich reorganizacje, ale też podnoszenie standardu opieki i pobytu pacjentów – mówi poseł Kapinos.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy i jakości życia w Polsce przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania na infrastrukturę strategiczną ochrony zdrowia, modernizację szpitali, rozwój profilaktyki oraz terapie i innowacje. Alokacja środków Funduszu do 2029 roku to blisko 41 mld zł.

To nie koniec dobrych wiadomości. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu uroczyście oddano do użytkowania nowy mammograf. Zakup aparatu za 1,2 mln zł został sfinansowany przez Województwo Podkarpackie (900 tys. zł) i Miasto Tarnobrzeg (300 tys. zł). Dzięki tej inwestycji, po przerwie w działaniu Pracownia Mammografii została uruchomiona na nowo. Tym samym samorządy wspólnie odpowiedziały na postulaty środowiska kobiet Tarnobrzega i potrzebę zapewnienia badań profilaktycznych blisko miejsca zamieszkania. W nowym otwarciu Pracowni Mammografii wzięły udział także Przedstawicielki Tarnobrzeskiej Rady Kobiet na czele z Przewodniczącą Katarzyną Paluch i Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń z Prezes Krystyną Prosowską.
– Sami dostrzegamy potrzeby Szpitala, ale też wsłuchujemy się w głosy społeczeństwa stąd nasza współpraca z samorządem miasta – powiedział marszałek Ortyl. – Ważne jest dla nas, aby w Szpitalu Wojewódzkim był dostęp do takiej profilaktyki.
– Cieszymy się, że mieszkanki Tarnobrzega znów będą mogły wykonywać mammografię w Szpitalu – przekazał prezydent Bożek. – Miasto chce go wspierać, bo to tutaj leczą się nasi mieszkańcy.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce, a największa zachorowalność występuje pomiędzy 50 a 70 rokiem życia. Mammografia to jedno badań wykonywanych w ramach profilaktyki raka piersi jako badanie przesiewowe. Umożliwia wykrycie nawet bardzo małych zmian nowotworowych na długo przed tym, zanim staną się wyczuwalne podczas badania palpacyjnego. Program profilaktyki raka piersi obejmujący badania mammograficzne jest jednym z programów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w ramach programu adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat. W ramach programu z badań mammograficznych bez skierowania można skorzystać w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu.

Przy tej okazji Naczelna Pielęgniarka Szpitala Marzanna Kochowska zapowiedziała kolejną akcję profilaktyczną, ale tym razem poświęconą kobietom:
– Październik to Miesiąc Walki z Rakiem Piersi i z tej okazji szpital organizuje różową sobotę z akcją „Bądź szybsza od raka!”. Wszystkie mamy, przyszłe mamy, córki i babcie zapraszamy 21 października br. w godzinach od 10:00 do 15:00 do Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala.
W organizację wydarzenia wspólnie ze Szpitalem zaangażowana jest Tarnobrzeska Rada Kobiet i Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna dłoń” z Tarnobrzega.

Profilaktyka, znajomość wczesnych objawów nowotworów i szybka diagnostyka może uchronić kobiety przez zachorowaniem na groźne choroby jakimi są rak piersi i rak szyjki macicy dlatego w ramach akcji dostępne będą bezpłatne badania mammograficzne, ginekologiczne i cytologiczne. Udzielane będą konsultacje dietetyczne i wykonywane badania ciśnienia tętniczego, glukozy we krwi, EKG oraz badania w programie Profilaktyka 40+ realizowanego przez ALAB Laboratoria Sp. z o.o. (pakiet dla kobiet zawiera m.in. morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT), pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)).

W różową sobotę będzie można także skorzystać z nauki samobadania piersi, z zajęć z zakresu ćwiczenia mięśni dna miednicy, prezentacji masażu limfatycznego – terapii obrzęku, spotkań z psychologiem i Członkiniami Klubu Amazonek. Odbędzie się także prezentacja Zakładu Radioterapii, a przyszłe mamy będą mogły odwiedzić razem z personelem Oddział Położniczo-Ginekologiczny.

To była aktywna sobota w tarnobrzeskim Szpitalu. Odbyło się także spotkanie władz samorządów i Dyrektora Jacka Czajki ze reprezentantkami środowisk zrzeszających kobiety – Miejską Radą Kobiet, Amazonkami, paniami pełniącymi funkcję Sołtysów i Radnymi osiedli.
Omówiono dostrzegane problemy Szpitala i przedstawiono szereg inicjatyw do wspólnej realizacji.