Dostawa pionowej, wielostopniowej pompy odśrodkowej wraz z silnikiem dla wewnętrznego systemu ciepła technicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=28791069