Regulamin odwiedzin pacjenta w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Regulamin odwiedzin pacjenta w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2:

 1. Mając na uwadze dobro pacjenta oraz względy organizacyjne oddziałów, zalecane są odwiedziny w godzinach: 16.00 – 18.00;
 2. Zalecane jest odwiedzanie jedno-czasowo najwyżej 2 osób do jednego pacjenta oraz przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk;
 3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji;
 4. Za organizację odwiedzin w oddziale Szpitala odpowiada personel oddziału;
 5. Odwiedzający jest zobowiązany do:
  – założenia maski zakrywającej usta i nos,
  – przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
  – utrzymywanie dystansu społecznego (1,5 metra),
  – ograniczenia poruszania się na terenie Szpitala,
  – pozostawanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną,
  – czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 15 minut,
  – w przypadku sali wieloosobowej jedno-czasowo może przebywać w niej do 2 odwiedzających;
 6. Zakazane jest:
  – siadanie na łóżku chorego,
  – spożywanie posiłków razem z chorym w salach,
  – korzystanie z łazienek przy salach chorych;
 7. Ze względu na trwający stan epidemii Dyrektor Szpitala może wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, powiadamiając ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału, wejściu głównym do szpitala, oraz na stronie internetowej szpitala.