Informacja na temat godzin działania punktu pobrań wymazów w kierunku SARS- CoV2

W dniach 25.12.2021r. oraz 01.01.2022 r. Punkt wymazów  w kierunku Covid-19 będzie czynny w godzinach 8:00- 11:00