Międzynarodowe Dni Pielęgniarek i Położnych 2021

„Dobro rodzi się wtedy,gdy człowiek zapomina o sobie”

Lew Tołstoj

 

Stanisława Leszczyńska – położna – robiła wszystko, by ocalić życie dzieci”

Z  okazji Dnia Położnej przypadającego w Polsce na dzień 8 maja składamy wyrazy najwyższego uznania dla odpowiedzialnej, trudnej i pełnej oddania codziennej pracy na rzecz matek i ich dzieci.

Aby każdy dzień przynosił radość z wykonywanych obowiązków, codzienny wysiłek był doceniany, a praca przynosiła dumę i satysfakcję.

Życzymy wielu perspektyw dalszego rozwoju i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych pogodnych dni.


12 Maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Z okazji Waszego Święta składamy wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom serdeczne podziękowania za rzetelną pracę, opiekę i szacunek jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego Pacjenta.

Niech Wasza praca na rzecz chorych budzi w Was dumę i satysfakcję, a uśmiech i wdzięczność pacjentów zawsze towarzyszy w trudnych obowiązkach.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia.

Zarząd
Wojewódzkiego
Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu