Komunikat Dyrektora Szpitala w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu z tzw. grupy ,,0”.

KOMUNIKAT
Dyrektora Szpitala
w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
dla personelu z tzw. grupy ,,0”

 

Informuję, że szczepienia personelu z tzw. grupy „0” rozpoczną się w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu od 12 stycznia 2021 r.

Szczepienia odbywać się będą w Punkcie Szczepień na terenie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (wejście od strony ulicy Targowej).

Informacja o terminie szczepienia zostanie przekazana telefonicznie bezpośrednio zainteresowanej osobie przez rejestratorkę z Punktu Szczepień. Kolejność szczepień będzie zgodna z kolejnością wpływu „Deklaracji o chęci szczepienia przeciwko COVID-19” do Szpitala. Szczepienia będą odbywać się w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby zgłaszające się na szczepienie zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

Informacje na temat szczepionki znajdują się na stronie internetowej Szpitala.

 

Załączniki