KORONAWIRUS – zalecenia przy wskazaniu do izolacji w warunkach domowych.

W załączeniu do pobrania:

  1. Zalecenia dla Pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.
  2. Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Załączniki