Wstrzymanie przyjęć do Szpitala!

Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiejw Tarnobrzegu
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: wstrzymania przyjęć pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną

zarządzam co następuje:

§ 1
Z dniem 20 marca 2020 r. wstrzymuję do odwołania przyjęcia do Szpitala.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szpitala
Wiktor Stasiak

Załączniki