Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w sprawie ograniczenia dostępu do Szpitala

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: ograniczenia dostępu do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w związku z sytuacją epidemiologiczną zarządzam co następuje:

 • 1
  Z dniem 14 marca 2020 r. wprowadzam ograniczenia w zakresie dostępu do wejść do Szpitala.
 • 2
  Pracownicy, pacjenci poradni i pracowni oraz pacjenci planowi korzystają z wejścia głównego od strony ulicy Szpitalnej 1.
 • 3
  Wejście przez Szpitalny Oddział Ratunkowy jest dostępne tylko dla pacjentów w trybie ostrym.
 • 4
  Wprowadza się pomiar temperatury dla wszystkich osób wchodzących na teren Szpitala.
 • 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki