Ograniczenia dla osób odwiedzających

UWAGA !!!

             

INFORMACJA Z DNIA 4 MARCA 2020 ROKU

 

       Z dniem 4 marca 2020 roku w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  wprowadza się ograniczenia dla osób odwiedzających  pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych.

       Odwiedziny w oddziałach Szpitala mogą odbywać się wyłącznie w godzinach od 14.00 do 19.00.

 Przy łóżku pacjenta może znajdować się tylko jedna osoba odwiedzająca.                                                                                                                                   

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA im. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU