Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

Szkolenie personelu w zakresie “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”

19 lutego 2020 r. odbyły się szkolenia pt “Leczenie przez żywienie “ oraz “Płynoterapia restrykcyjna czy liberalna”. Szkolenia prowadził dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar z II Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii SPSK 1. Szkolenie było dedykowane dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Poruszane były m.in. problemy niedożywienia pacjentów leczonych w szpitalu, badanie i  opieka  nad pacjentem niedożywionym oraz konsekwencje niedożywienia pacjentów.

Omówiono również problemy właściwego doboru płynów dożylnych u pacjentów m.in w stanie bardzo ciężkim i  pacjentów w okresie okołooperacyjnym.