Uroczysta ,,Wiecha” w Ośrodku Radioterapii

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Podkarpackiego i współfinansowany jest ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 50 847 286,63 zł brutto.
Zadanie znajduje się na mapie potrzeb onkologicznych i wpisuje się w Strategię Polityki Zdrowotnej województwa podkarpackiego, realizując główne założenie Priorytetu nr I – „Wzmocnienie infrastruktury w wybranych obszarach ochrony zdrowia w województwie podkarpackim” poprzez „Rozbudowę oraz modernizację istniejących ośrodków onkologicznych”. Prognoza zawarta w mapach potrzeb zdrowotnych zakładała potrzebę utworzenia w Tarnobrzega dwóch akceleratorów liniowych. Realizacja zadania wpisuje się w w/w prognozę, tym samym zapewni kompleksowy zakres udzielania świadczeń w zakresie onkologii w Tarnobrzegu, co przyczyni się znacznie do poprawy dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w województwie podkarpackim.

Wiodącym zadaniem inwestycyjnym jest budowa Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu, na wykonawstwo którego została podpisana Umowa z dniem 12.04.2018 r. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31.10.2019 r. Całość inwestycji prowadzona jest w trybie „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”.

Zadanie „Rozbudowa Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii” obejmuje budowę Ośrodka Radioterapii o powierzchni użytkowej 1267,77 m2 i kubaturze 6171,21 m3. Budynek składa się z części diagnostyczno-przychodnianej oraz części terapeutycznej, mieszczącej dwa bunkry naświetleń. Ośrodek Radioterapii wyposażony zostanie w dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, system planowania leczenia, tomograf komputerowy i pozostały specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. Ośrodek Radioterapii będzie połączony z istniejącym Centrum Onkologii, w którym mieści się oddział onkologii i dzienna chemioterapia.

Wartość budowy Ośrodka Radioterapii wraz z wyposażeniem to 42 947 089,32 zł brutto z czego 19 354 829 zł brutto to koszt zakupu dwóch akceleratorów „VitalBeam” firmy Varian Medical System, (9 677 414,51 zł za każdy akcelerator) oraz systemu planowania leczenia o wartości 2 498 404 zł. brutto.

Generalnym Wykonawcą jest Konsorcjum firm VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu i VAMED Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzce (k. Krakowa).
W dniu 28.03.2019r. wykonawca robót budowlanych zakończył stan surowy zamknięty budynku radioterapii. Z tej okazji, zgodnie z polską tradycją budowlaną, wykonawca robót zorganizował tradycyjną wiechę.

W uroczystości udział wzięli: Tomas Schantl, Jarosław Śmiałek oraz Jarosław Krawiec przedstawiciel generalnego wykonawcy, szefowie firm podwykonawczych. Obecny był również Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Stanisław Kruczek.

Dyrektor Jarosław Śmiałek zapewnił, że powstający nowy ośrodek będzie jednym z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce ale i w Europie. Budowa Zakładu Radioterapii poprawi dostępność leczenia onkologicznego w Tarnobrzegu a pacjenci będą leczeni kompleksowo.