Podpisanie umowy o współpracy

W dniu 4 grudnia br. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu a Uniwersytetem Rzeszowskim w Rzeszowie została podpisana umowa o współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie badania dozymetrii, planowania leczenia nowotworów i obrazowania medycznego.

W imieniu Szpitala umowę podpisał Dyrektor Pan Wiktor Stasiak, natomiast w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Współpraca pomiędzy Stronami będzie polegała na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, realizowaniu projektów dydaktycznych oraz wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia. Ponadto, na zasadzie współpracy będą organizowane takie przedsięwzięcia jak: sympozja, seminaria, wykłady i konferencje naukowe.