Dostawa i montaż głowicy 6TC-RS do przezprzełykowych badań echokardiograficznych do aparatu VIVID S5

Dostawa i montaż głowicy 6TC-RS do przezprzełykowych badań echokardiograficznych do aparatu VIVID S5: