Informacja Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Referendum

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych działający przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, iż w dniach od 10.09 do 14.09.2018 r.

od godziny 7.00 do 10.00 odbędzie się Referendum Strajkowe.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości celem identyfikacji potwierdzenia odbioru karty do głosowania.

Głosowanie jest tajne. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy pracownicy szpitala.

Udział w referendum nie jest jednoznaczny z udziałem w strajku.

W strajku udział biorą tylko pielęgniarki i położne

Prosimy o liczny udział w głosowaniu

Zarząd Związku

Załączniki