Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz wręczenie odznaczeń „Kryształowe Serce”

Uroczyste obchody

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

oraz wręczenie odznaczeń „Kryształowe Serce”

W dniu 23 maja 2018 r. w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, a następnie przeniosły się do teatru im. W. Siemaszkowej, gdzie odbyła się m.in. uroczystość wręczania odznaczeń „Kryształowe serce” pielęgniarkom i położnym za wyróżniającą się pracę z pacjentem, autorytet i uznanie środowiska.

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu decyzją Kapituły w/w odznaczenia otrzymały:

Pani Maria Szewczyk – pielęgniarka z 37 letnim stażem pracy, która jest długoletnim pracownikiem Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej. Jest pielęgniarką odpowiedzialną, zaangażowana w swoja pracę, z pełnym oddaniem wykonuje powierzone obowiązki. W latach 1997 – 2001 w oddziale pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej.

Pani Maria przez cały okres pracy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje a także uczestniczy w kształceniu pielęgniarek poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych.

Pani Maria jest wzorowym pracownikiem, chętnie pomaga młodszym koleżankom, cechuje ją uczciwość i umiłowanie do zawodu. Dzięki swojej życzliwości oraz empatii jest bardzo lubiana wśród małych pacjentów.

Pani Danuta Stefanik – pielęgniarka Oddziału Pediatrycznego z 39 letnim stażem pracy. Powierzone obowiązki wykonuje z pełna odpowiedzialnością. W roku 1998 z chwilą powołania Komitetu Kontroli Zakażeń podjęła pracę jako pielęgniarka epidemiologiczna. Od 2010 r. powróciła do swojego macierzystego oddziału i do chwili obecnej pracuje w Oddziale Pediatrycznym. Pani Danuta jest wzorowym pracownikiem, z oddaniem i poświęceniem wykonuje przydzielone zadania.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje a także uczestniczy w kształceniu pielęgniarek jako opiekun zajęć dydaktycznych. Chętnie służy radą i pomocą młodszym koleżankom. Poprzez swój profesjonalizm i uczciwość jest bardzo lubiana przez swoich małych pacjentów.

Naszym odznaczonym Paniom Pielęgniarkom życzymy, aby każdy nowy dzień pracy zawodowej niósł za sobą zadowolenie oraz wiele satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań oraz umacniał w przekonaniu o dokonywaniu właściwych wyborów.

Cieszymy się, że zaangażowanie, ambicja, nienaganna postawa wobec pacjentów, przełożonych oraz koleżanek, przestrzeganie zasad etyki zawodowej a przede wszystkim wielkie serce pozwoliły Paniom zdobyć odznaczenie w postaci „Kryształowego serca”

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Zarząd Szpitala