Słowo Kapelana Szpitalnego na trzy wielkie dni paschalne

Trzy wielkie dni paschalne
Jest czas umywania nóg, czas cierpienia i śmierci, czas oczekiwania kiedy jakby nic się nie działo.
I wreszcie czas kiedy rodzi się nowe życie.
Liturgia tych dni skupia w sobie nie tylko moje życie ale całą ludzką historię.
Ten czas jest sensem całego życia.
Jesteśmy posłami, aby zapraszać innych, żeby uczestniczyli w życiu Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Wszystkim naszym „mieszkańcom” Szpitala – wiele Serdeczności i Łaski Bożej.