Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Do Spraw Lecznictwa

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Do Spraw Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Ogłoszenie jest umieszczone także na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Załączniki