Uroczyste poświęcenie nowego Aparatu Telekomando Luminos dRF MAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu we czwartek 22 lutego 2018 rok odbyło się uroczyste poświęcenie nowego aparatu RTG Telekomando Luminos dRF MAX znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Na uroczystości poświęcenia nowego urządzenia obecni byli między innymi Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie – Katarzyna Kowalewska, burmistrzowie, wójtowie, radni, dyrektorzy współpracujących szpitali, przedstawiciele firmy Siemens Healthcare, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze Szpitalem oraz pracownicy Szpitala.

Poświęcenia dokonał Ks. Tadeusz Pawłowski – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia w asyście Proboszczów miejscowych parafii.

Nowoczesny aparat został zakupiony dzięki uzyskanym środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.
Wartość zakupu Aparatu RTG Telekomando Luminos dRF MAX wyniosła blisko 1,5 mln złotych.

Telekomando Luminos dRF MAX jest to cyfrowy rentgenowski aparat typu 2 w 1 łączący funkcję cyfrowego aparatu RTG kostno – płucnego z możliwością wykonywania i zapisywania cyfrowej fluoroskopii. Producentem aparatu jest firma Siemens.

Dzięki nowemu urządzeniu mieszkańcy województwa podkarpackiego będą mogli skorzystać z badań przeprowadzonych na sprzęcie wysokiej klasy.