Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 17 października br. Wojewódzki Szpital im. Zofii Z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu uroczyście obchodził przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego dla lecznictwa szpitalnego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego z Wicemarszałkiem Panem Stanisławem Kruczkiem i Radną Panią Ewą Draus oraz przedstawiciele samorządów: Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pan Marek Mazur, Wójt Gminy Łoniów Pan Szymon Kołacz, Skarbnik Urzędu Miasta Tarnobrzeg Pani Urszula Rzeszut, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg Pan Dariusz Bożek, Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu Pani Bożena Kapuściak. Ponadto, do grona zacnych gości dołączyła Pani Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ w Rzeszowie. Przybyli kierownicy samodzielnych zakładów zdrowotnych z terenu miasta Tarnobrzega Pani Marta Woś i Pani Marta Nowak, Pani Barbara Zych Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu, Pan Paweł Pazdan Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Były również osoby od lat wspierające tarnobrzeską lecznicę: Prezes Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sławomir Litwin, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji „Siarkopol” Sp. z o. o. Jacek Maślanka oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkopol” Augustyn Turek. Wśród zgromadzonych gości był również były Dyrektor Szpitala Pan Zbigniew Młodawski. W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni pracownicy Szpitala.

Akredytacja jest sprawdzonym i uznanym nie tylko w Polsce ale i na świecie systemem opieki zdrowotnej w szeroko rozumianym aspekcie. To dobrowolny proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzony w oparciu o ogólnodostępne (opublikowane) usystematyzowane standardy, ukierunkowane na działania związane z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki nad pacjentem. Zestaw standardów akredytacyjnych po raz pierwszy został opublikowany w 1998 roku i wymusił zmianę kultury organizacyjnej w Szpitalu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu już od 2001 roku poddaje się audytowi akredytacyjnemu. Doskonalenie jakości wymagało zaangażowania i współdziałania wszystkich jej pracowników. Proces przygotowawczy wprowadzenia określonych zmian w sposobie dostarczenia opieki trwał już dużo wcześniej. Placówka opierając się na standardach akredytacyjnych wdraża zbiory ambitnych, nakierowanych na twórcze kształtowanie lokalnych rozwiązań jak również zobowiązuje się do dokonywania pomiarów i prowadzenia pogłębionej analizy własnej działalności leczniczej. Prace nad ideą zapewnienia jakości wymagają stosowania różnych metod w celu zagwarantowania systematycznego i skutecznego ich przebiegu. Dzięki wsparciu, szerokiej świadomości profesjonalistów medycznych i kadry zarządzającej w realizację wymogów udaje się zaangażować coraz większą grupę kadry medycznej do działania na rzecz poprawy jakości w naszym Szpitalu. Dzięki temu, pomimo panujących trudnych realiów w ochronie zdrowia udaje się wprowadzać konieczne modyfikacje i z każdym przeglądem akredytacyjnym uzyskiwać coraz to lepszy wynik.
Pobyt w szpitalu dla pacjentów oznacza możliwość wystąpienia wielu zagrożeń. Dlatego warto leczyć się w szpitalu posiadającym certyfikat akredytacyjny. Akredytacja wymusza na nas podejmowanie mechanizmów zmniejszających zagrożenia związane z pobytem w szpitalu. Zobowiązuje placówkę do spełnienia standardów poprawiających jakość opieki szpitalnej.
Obecnie certyfikat akredytacyjny nadawany jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej po wcześniej odbytej wizycie wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości.
Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia jednostkę, ze względu na jej atuty wewnętrzne, organizację, zarządzanie i obsługę chorych na miejscu uprzywilejowanym w stosunku do innych szpitali funkcjonujących w tym samym otoczeniu rynkowym. Obecnie znaleźliśmy się w gronie 201 szpitali w Polsce wyróżnionych tym certyfikatem.
Spełnienie wymagań pacjentów, standardów akredytacyjnych i prawnych wpływających na bezpieczeństwo opieki jest wkomponowane w prace na każdym stanowisku. Dlatego politykę jakości należy eksponować i rozpowszechniać przy każdej okazji, nie tylko przy złożonych i trudnych problemach występujących w szpitalu – wówczas staje się naturalnym procesem, a nie okazją związaną z wizytą akredytacyjną.

 

Załączniki