Ogłoszenie o konkursie: Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ogłasza KONKURS

na stanowisko

Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Załączniki