Szkolenie dotyczące zagadnień Transplantologii

Dnia 27.09.2017r. w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień Transplantologii, przeznaczone dla pracowników Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Szkolenie prowadził dr n. med. Jarosław Wilk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Prokuratury i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Podczas szkolenia poruszano prawne, medyczne oraz etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów. Przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące przeszczepów narządów, przyczyny niedoboru narządów do transplantacji oraz zapotrzebowanie na leczenie przeszczepami w Polsce, zaprezentowano cele „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” do roku 2020. Poruszano także zasady opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad potencjalnym dawcą narządów.

Szkolenie pozwoliło pracownikom zdobyć i uaktualnić wiedzę dotyczącą transplantologii.