Serdeczne podziękowania Panu Doktorowi Bogdanowi Pawlakowi

Panu

Doktorowi Bogdanowi Pawlakowi

Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Serdeczne podziękowania za ponad 40 letnią wzorową pracę oraz współpracę

w tworzeniu przyjaznego wizerunku Szpitala, innowacyjność, empatię i zaangażowanie na rzecz pacjentów i pracowników.

Dziękujemy za włożony wysiłek i profesjonalizm w działaniu.

Życzymy dobrego zdrowia, miłych wspomnień i samych pogodnych dni

w życiu osobistym.

Życzymy, by to co najpiękniejsze i wymarzone stało się częścią Pana codzienności.

składa

Zarząd

i Pracownicy Szpitala

Załączniki