Podpisanie umowy na realizację projektu ”Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Podpisanie umowy na realizację projektu

”Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

 

W środę (30 sierpnia br.) została podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak złożyli uroczyście podpisy pod umową na realizację projektu ”Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Tarnobrzeski Szpital został wpisany w mapy potrzeb zdrowotnych, jako ośrodek wspierający istniejący już potencjał onkologiczny zarówno w województwie podkarpackim jak i w województwach ościennych.

Koszty rozbudowy centrum onkologii oszacowano na kwotę 43 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WP wyniesie 29,5 mln zł, a dotacja z budżetu państwa – 5 mln zł.  Dzięki tym środkom zostanie wybudowany Ośrodek Radioterapii, zakupione zostaną dwa akceleratory do radioterapii, nastąpi adaptacja szpitalnych pomieszczeń w celu uruchomienia sali operacyjnych, zakupiony zostanie także aparat typu telekomando i wymieniony tomograf komputerowy.