Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wykonywanie usług w zakresie odbioru, nike tn requin transportu,

Załączniki