Wstrzymanie przyjęć do Szpitala!

Wstrzymanie przyjęć do Szpitala!

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiejw Tarnobrzegu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: wstrzymania przyjęć pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w związku z panującą w […]