Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące zasad wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące zasad wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Wytyczne Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu dotyczące zasad wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   W celu minimalizacji ryzyka transmisji wirusem SARS-CoV-2, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. W związku z powyższym Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu informuje że od dnia 17.03.20120 r. odwołuje dotychczasowe zasady rejestracji na badania […]