Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

  Wielkanoc to czas otuchy, nadziei i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. ŻYCZYMY, aby te Święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmocnienia ducha. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was swoją łaską, niech da siłe w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni Was w miłości […]

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Link do platformy miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2956c6c3-eb05-459c-9005-73033fbdb093   Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005464%2F01   Link do Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000006096%2F01

Prezenty dla najmłodszych Pacjentów.

Prezenty dla najmłodszych Pacjentów.

W dniu 26.01.2021 roku gościliśmy przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którzy w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” przekazali materiały informacyjno-edukacyjne dedykowane dla dzieci – najmłodszych Pacjentów naszego Szpitala. Dziękujemy!