Zamówienia publiczne – rok 2022

Postępowania poniżej 130 000 złotych:

 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego w budynku F1” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 2. Dostawa pionowej, wielostopniowej pompy odśrodkowej wraz z silnikiem dla wewnętrznego systemu ciepła technicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Usługa naprawy agregatu chłodniczego SPIRO 2000, typ C110239C na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa pionowej wielostopniowej pompy odśrodkowej wraz z silnikiem dla wewnętrznego systemu ciepła technicznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Usługa naprawy videokolonoskopu EG 760 R-V/I nr 1C 728K460 firmy Fujifilm użytkowany przez Pracownię Diagnostyki Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Usługa opieki serwisowej modułów oprogramowania firmy Asseco Poland S.A. posiadanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – zwanym dalej nadzorem, dla zadania pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1”.
 9. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwacza Medrad Centargo na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Obsługa serwisowa sprzętu chłodniczego oraz klimatyzatorów i agregatów wody lodowe
 11. Dostawa środków ochrony indywidualnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowania powyżej 130 000 złotych i progów unijnych:

 1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa płytek, śrub do złamań i rekonstrukcji w obrębie twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 5. Dostawa wiskoelastyków i preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 7. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnienieminstrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu