Zamówienia publiczne – rok 2022

Postępowania poniżej 130 000 złotych:

 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Obsługa serwisowa sprzętu chłodniczego klimatyzatorów oraz agregatów wody lodowej będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa leku immunostymulującego – Pegfilgrastim dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Chirurgii Dzieci Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Wykonanie przeglądu stacji uzdatniania wody Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 7. Dostawa aparatu do pomiaru krzepliwości krwi dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 8. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU) dla modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) usytuowanego na parterze budynku E Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 9. Dostawa nici chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 10. Wykonanie przeglądów, konserwacji oraz napraw gaśnic i hydrantów znajdujących się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Usługa aktualizacji (migracji) oprogramowania posiadanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z dostawą aplikacji oraz pracami konfiguracyjno-wdrożeniowymi
 12. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa alkoholu i ksylenu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Usługa wykonania przeglądów i konserwacji instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa pompy typu CR 64-2-2 A-F-A-E HQQE 7,5KW 3x400V do wymiennikowni głównej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa leku Upadacitinib
 17. Dostawa owoców i warzyw
 18. Dostawa artykułów spożywczych
 19. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego w budynku F1” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 21. Dostawa pionowej, wielostopniowej pompy odśrodkowej wraz z silnikiem dla wewnętrznego systemu ciepła technicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Usługa naprawy agregatu chłodniczego SPIRO 2000, typ C110239C na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa pionowej wielostopniowej pompy odśrodkowej wraz z silnikiem dla wewnętrznego systemu ciepła technicznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Usługa naprawy videokolonoskopu EG 760 R-V/I nr 1C 728K460 firmy Fujifilm użytkowany przez Pracownię Diagnostyki Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Usługa opieki serwisowej modułów oprogramowania firmy Asseco Poland S.A. posiadanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – zwanym dalej nadzorem, dla zadania pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1”.
 28. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwacza Medrad Centargo na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Obsługa serwisowa sprzętu chłodniczego oraz klimatyzatorów i agregatów wody lodowe
 30. Dostawa środków ochrony indywidualnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowania powyżej 130 000 złotych i progów unijnych:

 1. Dostawa leków onkologicznych i leków z programów lekowych chemioterapia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Roboty budowlane „Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku F1 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 7. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Wykonanie dokumentacji projektowej dotycząca budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na działce nr. 499/6 dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa leku Enzalutamid dla Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Roboty budowlane „Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku F1 w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 13. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa leków różnych i innych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Zakup jezdnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C oraz jezdnego cyfrowego aparatu RTG do badań przyłóżkowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa płytek, śrub do złamań i rekonstrukcji w obrębie twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Kompleksowe wykonanie modernizacji układu pomiarowego zasilania elektrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Rozbudowa Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego oraz migracją baz danych i aplikacji medycznych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 26. Dostawa wiskoelastyków i preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 28. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 30. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnienieminstrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 33. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Załączniki