Zamówienia Publiczne – rok 2018

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

 

 1. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa akumulatorów do UPS wraz z montażem i niezbędnymi przewodami łączeniowymi
 2. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – uzupełnienie
 3. Dostawa leków różnych
 4. Dostawa artykułów spożywczych
 5. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.
 6. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych, dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa produktów mięsnych
 8. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 10. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 11. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium
 12. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 13. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

 14. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

 15. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków
 2. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych
 3. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 4. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych
 5. Dostawa leku Pegfigrastim
 6. Dostawa jaj kurzych, świeżych
 7. Odbiór nieczystości stałych
 8. Dostawa opatrunków specjalistycznych
 9. Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków
 10. Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)
 11. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych
 12. Dostawa owoców i warzyw.
 13. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 14. Dostawa leków różnych – uzupełnienie
 15. Zakup sprężarki DANFOSS SZ 240 do schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200-R407C-O dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 18. Dostawa leków różnych
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 20. ” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 21. Dostawa preparatów okulistycznych
 22. Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny
 23. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:

Załączniki