Zamówienia Publiczne – rok 2018

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

 

 1. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej
 2. Dostawa i montaż detektora do mammografu Selenia Dimensions s/n 81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 4. Dostawa środków czystości
 5. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Świadczenie usług pralniczych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa akumulatorów do UPS wraz z montażem i niezbędnymi przewodami łączeniowymi
 8. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – uzupełnienie
 9. Dostawa leków różnych
 10. Dostawa artykułów spożywczych
 11. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.
 12. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych, dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa produktów mięsnych
 14. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 16. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 17. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium
 18. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 19. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

 20. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

 21. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa implantów ortopedycznych
 2. Dostawa zestawów jednorazowych do strzykawki automatycznej Accutron MR firmy Medtron
 3. Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii
 4. Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków
 5. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych
 6. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 7. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych
 8. Dostawa leku Pegfigrastim
 9. Dostawa jaj kurzych, świeżych
 10. Odbiór nieczystości stałych
 11. Dostawa opatrunków specjalistycznych
 12. Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków
 13. Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)
 14. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych
 15. Dostawa owoców i warzyw.
 16. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 17. Dostawa leków różnych – uzupełnienie
 18. Zakup sprężarki DANFOSS SZ 240 do schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200-R407C-O dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 21. Dostawa leków różnych
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 23. ” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 24. Dostawa preparatów okulistycznych
 25. Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny
 26. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:

Załączniki