Zamówienia Publiczne – rok 2018

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

 

 1. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

 

Przetargi Aktualne:

 1. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.
 2. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa produktów mięsnych
 4. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 6. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 7. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium
 8. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 9. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

 10. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

 11. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych
 2. Dostawa leku Pegfigrastim
 3. Dostawa jaj kurzych, świeżych
 4. Odbiór nieczystości stałych
 5. Dostawa opatrunków specjalistycznych
 6. Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków
 7. Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)
 8. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych
 9. Dostawa owoców i warzyw.
 10. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 11. Dostawa leków różnych – uzupełnienie
 12. Zakup sprężarki DANFOSS SZ 240 do schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200-R407C-O dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 15. Dostawa leków różnych
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 17. ” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 18. Dostawa preparatow okulistycznych
 19. Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny
 20. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:

Załączniki