Zamówienia Publiczne – rok 2018

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

 1. Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 


Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

 

 1. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – III postępowanie
 2. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa leków onkologicznych i innych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej
 6. Dostawa i montaż detektora do mammografu Selenia Dimensions s/n 81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 8. Dostawa środków czystości
 9. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Świadczenie usług pralniczych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa akumulatorów do UPS wraz z montażem i niezbędnymi przewodami łączeniowymi
 12. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – uzupełnienie
 13. Dostawa leków różnych
 14. Dostawa artykułów spożywczych
 15. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.
 16. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych, dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa produktów mięsnych
 18. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 20. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 21. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium
 22. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 23. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

 24. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

 25. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa środków czystości
 3. Naprawa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 poprzez wymianę płyty MHR-BP
 4. Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 5. Przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 6. Przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów
 7. Dostawa i montaż głowicy 6TC-RS do przezprzełykowych badań echokardiograficznych do aparatu VIVID S5
 8. Dostawa owoców i warzyw
 9. Dostawa implantów ortopedycznych
 10. Dostawa zestawów jednorazowych do strzykawki automatycznej Accutron MR firmy Medtron
 11. Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii
 12. Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków
 13. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych
 14. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 15. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych
 16. Dostawa leku Pegfigrastim
 17. Dostawa jaj kurzych, świeżych
 18. Odbiór nieczystości stałych
 19. Dostawa opatrunków specjalistycznych
 20. Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków
 21. Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)
 22. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych
 23. Dostawa owoców i warzyw.
 24. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 25. Dostawa leków różnych – uzupełnienie
 26. Zakup sprężarki DANFOSS SZ 240 do schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200-R407C-O dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 29. Dostawa leków różnych
 30. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 31. ” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 32. Dostawa preparatów okulistycznych
 33. Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny
 34. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018:

Załączniki