Zamówienia publiczne – rok 2019

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

„Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 1. Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Roboty budowlane, termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

 


 

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

 1. Dostawa Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 


Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym i butlach oraz dzierżawa zbiornika i butli gazowych wraz z konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 2. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 3. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 4. Dostawa produktów mięsnych
 5. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego
 8. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa leków onkologiczny dla Wojewódzkiego szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa preparatów okulistycznych
 11. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 13. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Zakup i dostawa modułów do modernizacji wentylacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Remont pokrycia dachowego i ścian tunelu komunikacyjnego J, J2 w  Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa specjalistycznych narzędzi okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 10. Dostawa i montaż Autoklawu dla Centralnej Sterylizatorni
 11. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa płynów do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Prace konfiguracyjno – wdrożeniowe dotyczące przejścia Bloku Operacyjnego na nową wersję oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa Zestawu do elektrochirurgii mono i bipolarnej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Załączniki