Zamówienia Publiczne – rok 2021

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – UNIEWAŻNIENIE

 

Postępowania poniżej 130.000 złotych:

 1. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa jednorazowych pojemników do wydawania posiłków dla pacjentów Oddzialu Covidowego oraz SOR odcinek Covid Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa Castampack do lucentisu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Usługa naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Usługa naprawy urządzenia dźwigowego nr E1487 budynku E Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Roczna obsługa serwisowa klimatyzatorów, agregatów chłodniczych oraz agregatów wody lodowej.

Postępowania prowadzone na podstawie art. 46c ust.  1 Ustawy z dnia 28 października 2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

 

 

Zamówienia z wolnej ręki:

 

 

Załączniki