Zamówienia Publiczne – rok 2021

Przetargi Aktualne:

  1. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – UNIEWAŻNIENIE

 

Postępowania poniżej 130.000 złotych:

  1. Roczna obsługa serwisowa klimatyzatorów, agregatów chłodniczych oraz agregatów wody lodowej.

 

 

Zamówienia z wolnej ręki:

 

 

Załączniki