Zamówienia publiczne – rok 2024

Postępowania poniżej 130 000 złotych:

 1. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
 2. Dostawa Adapteru i maski do terapii stereotaktycznej dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 3. Dostawa jaj kurzych świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 4. Dostawa i montaż UPS z zestawem baterii dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 5. Dostawa jaj kurzych świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa środków kontrastowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa Podkładu pod gips dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Usługa świadczenia Serwisu Oprogramowania IM/AMMS – oprogramowania klasy ERP i HIS producenta firmy ASSECO Poland S.A., posiadanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

Postępowania powyżej 130 000 złotych i progów unijnych:

 1. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Opracowanie koncepcji modernizacji systemu dystrybucji ciepła w budynkach Szpitala w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji systemu dystrybucji ciepła w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 7. Dostawa wiskoelastyków i preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”
 10. Dostawę sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – Aparat USG klasy Premium z 7 sondami w ramach zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 11. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:a) Zadania 1. „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia Oddziału Medycyny Paliatywnej”b) Zadania 2. „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia miejsc zakwaterowania dla ambulatoryjnych pacjentów onkologicznych”
 13. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia niemedycznego”
 14. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu