Zamówienia publiczne – rok 2023

Postępowania poniżej 130 000 złotych:

 1. Odnowienie subskrypcji 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM o numerze 3AE-46U-CB8 zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z ofertą Wykonawcy, zwanego dalej Oprogramowaniem
 2. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej Tarnobrzegu
 5. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofiz Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dzierżawa kontenera i pojemników na odpady
 7. Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 8. Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów okresowych instalacji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa filtrów kieszeniowych, kasetowych do central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych i klimatyzacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa materiałów i urządzeń w ramach zadania „Zakup części i urządzeń do centralnego ogrzewania i systemu centralnej ciepłej wody Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 11. Dostawa nici chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Zakup wyposażenia ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa leków różnych – płyny do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa gazów medycznych wraz dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Świadczenie usługi serwisowej dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Medycznego AlleRad w modułach ExPACS, Chazon, Exhibeon, EXP, Robo (zwanego dalej Systemem lub Oprogramowaniem) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 17. Dostawa artykułów do utrzymania czystości oraz środków myjących do myjni endoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Zakup paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Dostawa zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą do chłodni o kubaturze 12,62 m3 w budynku Kuchni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą do chłodni o kubaturze 12,62 m3 w budynku Kuchni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Usługa naprawy videogastroskopu EG-760R nr 2G402kl12 firmy Fujifilm rok 2017 użytkowany przez Pracownię Diagnostyki Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa pompy histeroskopowej wraz z drenami dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych, tj.: wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej wraz ze sprawdzeniem głównych wyłączników prądu w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Dostawa nici chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz margaryn dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 30. Dostawa leków różnych i leków stosowanych w ramach programu lekowego reumatologii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 33. Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 34. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 35. Dostawa klimatyzatora oraz płytki lampek alarmu do respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 36. Usługa opieki serwisowej modułów oprogramowania firmy Asseco Poland S.A.
 37. Dostawa materiałów i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 38. Dostawa wody dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 39. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania instalacji gazowej i elektrycznej dla wymiany kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 40. Dostawa implantu do ciała szklistego zawierającego Dexamethasonum dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 41. Dostawa narzędzi endoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 42. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 43. Dostawa soczewek do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 44. Dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologi Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 45. Dostawa odczynników i akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 46. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 47. Dostawa leków jako uzupełnienie leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 48. Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 49. Dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologi Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Postępowania powyżej 130 000 złotych i progów unijnych:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Doposażenie stacji planowania – rozbudowa wykorzystywanego systemu planowania leczenia o specjalistyczne oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania)
 3. Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 7. Zakup licencji do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej oraz integracja systemu z e-usługami/RCMI dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 8. Dostawa leków różnych i leków stosowanych w ramach programu lekowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Roboty budowlane w ramach zadania: „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Roboty budowlane w ramach zadania: „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa leków różnych i innych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa leku Sacituzamab govitecan jako lek onkologiczny stosowany w ramach programu lekowego onkologii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”
 22. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa leków onkologicznych i leków stosowanych w ramach programu lekowego onkologii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Dostawa leków różnych i leków stosowanych w ramach programu lekowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”
 30. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 33. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 34. Dostawa uniwersalnego mammografu cyfrowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 35. Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 36. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 37. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 38. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 39. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Załączniki