Zamówienia publiczne – rok 2023

Postępowania poniżej 130 000 złotych:

 1. Dostawa nici chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa mleka i produktów mleczarskich oraz margaryn dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa leków różnych i leków stosowanych w ramach programu lekowego reumatologii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa klimatyzatora oraz płytki lampek alarmu do respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Usługa opieki serwisowej modułów oprogramowania firmy Asseco Poland S.A.
 10. Dostawa materiałów i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa wody dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania instalacji gazowej i elektrycznej dla wymiany kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb Kuchni szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa implantu do ciała szklistego zawierającego Dexamethasonum dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 14. Dostawa narzędzi endoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 15. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa soczewek do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologi Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa odczynników i akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa leków jako uzupełnienie leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa implantów oraz materiałów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Oddziału Ortopedii i Traumatologi Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Postępowania powyżej 130 000 złotych i progów unijnych:

 1. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”
 3. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa leków onkologicznych i leków stosowanych w ramach programu lekowego onkologii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa leków różnych i leków stosowanych w ramach programu lekowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”
 11. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa uniwersalnego mammografu cyfrowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Załączniki