Zakup inwestycyjny sfinansowany w ramach Państwowego Funduszu Celowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zrealizował Zakup inwestycyjny sfinansowany w ramach Państwowego Funduszu Celowego ze środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nazwa zadania: Zakup jezdnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C oraz jezdnego cyfrowego aparatu RTG do badań przyłóżkowych.

Wartość dofinansowania: 701 550 zł

Całkowita wartość: 701 550 zł

W ramach zadania zakupiono:

  • jezdny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Aparat spełnia obecne wymogi i umożliwia wykonywanie planowanych procedur zabiegowych z użyciem promieniowania rtg.
  • jezdny cyfrowy aparat RTG do badań przyłóżkowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej naszego Szpitala. Posiadanie w/w aparatu rtg pozwoli na wykonywanie przyłóżkowych badań rentgenowskich, bezpośrednio przy łóżku pacjenta na oddziałach szpitalnych, bez potrzeby transportu pacjenta do zakładu diagnostyki obrazowej.