Zakupy inwestycyjne sfinansowane w ramach Państwowego Funduszu Celowego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zrealizował Zakup inwestycyjny sfinansowany w ramach Państwowego Funduszu Celowego ze środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nazwa zadania: Zakup jezdnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C, jezdnego cyfrowego aparatu RTG do badań przyłóżkowych, analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu do pomiaru krzepliwości krwi ACT.

Wartość dofinansowania: 780.000,00 zł

Całkowita wartość: 781.470,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

  • jezdny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Aparat spełnia obecne wymogi i umożliwia wykonywanie planowanych procedur zabiegowych z użyciem promieniowania rtg,
  • jezdny cyfrowy aparat RTG do badań przyłóżkowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej naszego Szpitala. Posiadanie w/w aparatu rtg pozwoli na wykonywanie przyłóżkowych badań rentgenowskich, bezpośrednio przy łóżku pacjenta na oddziałach szpitalnych, bez potrzeby transportu pacjenta do zakładu diagnostyki obrazowej,
  • analizator parametrów krytycznych, dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Podstawową zaletą badań wykonywanych za pomocą analizatora parametrów krytycznych jest skrócenie czasu badania. Badania można wykonywać przy łóżku chorego i w krótkim czasie uzyskać wyniki, co w bardzo wielu przypadkach ratuje życie, pozwala znacznie wcześniej postawić rozpoznanie i wdrożyć adekwatną terapię,
  • aparat do pomiaru krzepliwości krwi ACT dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym. Aparat jest niezbędny do przeprowadzania zabiegów krioablacji i służy do śródzabiegowego oznaczania ACT tj. pomiaru czasu krzepnięcia krwi.