Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 

Dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego na lata 2022-2029 pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”, finansowanego ze środków Funduszu Medycznego na zadanie pn.: Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Dofinansowanie: 14 826 579,00

Całkowita wartość: 14 826 579,00

W ramach zadania zostanie zrealizowane:

Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie SOR w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i usprawnienie w obszarach segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, organizacja wejścia głównego, utworzenie stanowiska dekontaminacji i gabinetów do przeprowadzenia segregacji medycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania SOR.

Data podpisania umowy: 11.2023 r.